Instalace topení z kamene

Instalace naším odborníkem

Doporučujeme svěřit instalaci topení z kamene našim odborníkům. Nejen, že máte jistotu profesionálně provedené instalace topení z kamene a připojení pokojových termostatů, ale také se vyvarujete rizika poškození kamene při instalaci a navíc od nás obdržíte prodlouženou záruku na 5 let. Pokud se rozhodnete instalaci provádět sami, níže jsou veškeré důležité instrukce.

Vlastní instalace

Před zahájením instalace

Ujistěte se, že balení obsahuje následující položky a není poškozené

Montáž topení z kamene na stěnu můžete provádět sami, připojení k elektrické síti a zapojení termostatů k elektrické síti by měla provádět pouze odborně kvalifikovaná osoba – elektrikář.

Montáž topení z kamene na zeď provádějte nejlépe ve dvou osobách. Zabráníte případnému úrazu.
Topení z kamene musí být umístěno minimálně 10 až 15 cm nad podlahou!
Topení z kamene můžete na stěnu instalovat jak na výšku, tak na šířku.
Pokojový termostat by měl být umístěn ideálně ve výšce 1,5 až 1,7 metru od podlahy a minimálně 20 cm od kraje topení z kamene.

Instalace topení z kamene na zeď

Na zeď si označte pozice šroubů, přesně dle pozic šroubů na zadní straně kamene.
Přiložte držák na zeď a zkontrolujte zakreslenou pozici budoucího otvoru.
Vyvrtejte díry pro držáky do zdi. Doporučujeme díru o průměru 8 mm. Následně do díry vložte hmoždinku o průměru 8 mm a šroubem 6 mm pevně připevněte držák ke zdi. Dbejte na to aby držák byl umístěn rovně.

Šrouby a hmoždinky pro připevnění držáku ke zdi nejsou součástí dodávky! Použijte vhodné hmoždinky a šrouby dle konstrukce stěny, na kterou topení budete montovat. Pro cihlu doporučujeme hmoždinku Fischer UX 8×50 R a šroub 6×60 mm.

Našroubujte matice na šrouby, které jsou na zadní straně kamene dle obrázku. Vzdálenost matice od zadní stěny topení z kamene by měla být 5 mm.
Posaďte topení z kamene na zeď – šrouby musí zapadnout do kolébek v držácích.
Dotáhněte matky jemně rukou, tak aby dosedly k držáku ve zdi. Nepoužívejte klíč!

Doplňující pokyny

Před topení z kamene neumisťujte žádný nábytek! Snížíte tak účinnost topení a hrozí poškození nábytku i topení z kamene.
Na topení z kamene nikdy nestoupejte – může dojít k jeho poškození.
Přímo na topení z kamene nesušte oblečení ani nepokládejte žádné jiné předměty. Můžete zakoupit kovový sušák na oblečení, který se umístí na topení z kamene a na něm posléze sušit oděvy.
Neinstalujte dva topné panely nad sebe, vždy jen vedle sebe. Ideální rozmístění panelů v místnosti Vám rádi poradíme.
Kvůli stoupajícímu teplu by neměla být nad topením z kamene umístěna zásuvka!
Neumisťujte zásuvku nebo termostat přímo za topení z kamene. Vhodnější je umístění vedle topení.
Čištění topení z kamene provádějte při vypnutém a studeném stavu pouze vlhkým hadříkem.
Přírodní kámen dokáže vstřebávat vlhkost. V případě mastného vzduchu (závodní kuchyně…) může docházet i ke vstřebávání nebo připalování mastnoty na povrchu kamene.
O topení z přírodního kamene se neopírejte ani ho nevystavujte působení jiných sil.
Topení z kamene je určeno pro používání v interiérech, nikdy topení z kamene neinstalujte a neprovozujte ve venkovním prostředí (ani pod střechou pergoly).


Záruční podmínky

Záruka je platná pouze s prodejním dokladem nebo záručním listem.
Záruční doba je 3 roky od data prodeje (dodání), v případě instalace naším odborníkem je záruka 5 let od data instalace.
Záruka se vztahuje pouze na funkčnost topného elementu. Za mechanické poškození zodpovídáme pouze do doby předání topení z kamene zákazníkovi (tedy např. během naší dopravy, do převzetí zákazníkem na prodejně, do předání topení k užívání po instalaci…) V případě zjištění poškození po převzetí od přepravce nás okamžitě informujte.
Během záruční doby bude nefunkční topení z kamene buď vyměněno za nové nebo opraveno.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození topení z kamene. Dále se nevztahuje na poškození způsobené neodbornou instalací nebo užíváním v rozporu s našimi instrukcemi.
Drobné prasklinky na povrchu nejsou vadou výrobku, ale vlastností kamene pod vlivem vysokých teplot topného elementu.