Princip topení z kamene

Topení z přírodního kamene přichází jako nekonvenční druh vytápění, které kombinuje principy infrazáření a akumulace tepla. Teplo vyzařuje všemi směry – na podlahu, strop i na zeď. Ve srovnání s obvyklým topením je topení z přírodního kamene výhodnější nejen ve spotřebě elektrické energie, ale především v nákladech na údržbu, které Vám při tomto způsobu vytápění zcela odpadají. U běžných topných systémů navíc dochází k velkým tepelným ztrátám při přenosu tepelné energie (např. kotelny, komíny, dlouhé rozvody , konvektory, větrací šachty aj). Topení z přírodního kamene svou částečnou akumulací tepla snadno překlene i vypnutí elektrické energie při nízkém tarifu, takže nedojde k poklesu teploty v místnosti.

Tepelné záření prostupuje stejnoměrně celou místnost a přináší s sebou blahodárné teplo. Díky tomuto topení není teplotní rozdíl v místnosti větší než 3°C.
Když dosáhnou topná tělesa teplotu více než 50°C, začnou na základě speciálních vlastností žuly a mramoru vyzařovat dlouhovlnné záření stejně jako slunce nebo kachlová kamna.
Proudění vzduchu  v místnosti
Běžné topení ohřívá vzduch prostřednictvím krátkých vln v bezprostřední blízkosti topného tělesa. Teplý vzduch stoupá, pohybuje se podél stropu, chladne, klesá k podlaze a plyne zpět k topnému tělesu. Toto proudění tepla je známý oběh, který jistým způsobem zapříčiňuje neustálý průvan. Má také dvě jasné nevýhody. Proudění tepla může dosáhnout teplotního rozdílu až 15°C, pohybuje se, je pod stropem nejteplejší (horká hlava) a na podlaze nejchladnější (studené
nohy). Exkrementy obsahující alergeny domácích prachových roztočů se vysouší a rozpadají se na ještě menší části, které se pak spojí s prachem a jsou skrze
neustálý pohyb vzduchu v oběhu. Tento pohyb vzduchu trápí všechny astmatiky a alergiky. Ale i zdraví lidé pociťují uvolnění dýchacích cest a zlepšování
zdravotního stavu, pokud je tento bludný kruh přerušen. Mimo jiné si tím ušetříte i práci s neustálým utíráním prachu. Tepelné záření z přírodního kamene se obejde téměř bez neustálého pohybu vzduchu. Tepelné záření z přírodního kamene zasahuje do zdí, stropu, podlahy, předmětů v místnosti. Tepelné záření zaplavuje místnost příjemným a pohodlným teplem. Je to pocit, jako by v pokoji topila kachlová kamna nebo přímo slunce. Celá místnost pomalu přijímá tepelné záření a opět ho odevzdává. Celou místnost můžeme tedy přirovnat k topení. Z tohoto důvodu může být dle osobních požadavků teplota vzduchu v místnosti cca o 3°C nižší, což dále sníží náklady na vytápění.
Navíc mají kromě toho panely z přírodního kamene schopnost pohltit vlhkost jako houba a v případě potřeby ji opět odevzdat. Skrze tuto vlastnost udržuje topení
z přírodního kamene konstantně vlhkost vzduchu 52-58%.