Vzorník kamenů

O kameni

Mramor je metamorfovaný vápenitý sediment. Vzniká v zemské kůře vlivem času, vysokého tlaku a teploty. V některých typech mramoru lze najít, díky působení minerálu během tvorby, krásné a elegantní barvy žíhání. U dalších typů mramoru, lze například najít schránky živočichů, nebo rostlin. Každý mramor je originál, tzn. dvě stejné desky neexistují! Mramor obsahuje více než 95% kalcitu. Mramor má výborné tepelné a izolační vlastnosti.

Žula, označovaná i jako granit, je hlubinná vyvřelá hornina, která vzniká z roztaveného magmatu při extrémně vysoké teplotě a tlaku. Žula je stejnoměrně zrnitá, občas porfyrická. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce, křemen, slídy a amfibol. Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Žula má perfektní tepelné a izolační vlastnosti, vyniká vysokou tvrdostí.

Cenová řada 1

Cream-light

Typ kamene: mramor
Převažující barva: béžová
Země původu: Bulharsko
Hustota: 2650 kg/m3
Nasákavost: 0,76%
Pevnost v tahu za ohybu: 17,6 MPa

Cenová řada 2

Varios

Typ kamene: mramor
Převažující barva: bílá
Země původu: Řecko
Hustota: 2667 kg/m3
Nasákavost: 0,11%

Guatemala

Typ kamene: mramor
Převažující barva: zelená
Země původu: Indie
Hustota: 2680 kg/m3
Nasákavost: 0,19%

Travertin

Převažující barva: béžová
Země původu: Turecko
Hustota: 2600 kg/m3
Nasákavost: 0,58% až 1,88%

Cenová řada 3

Multicolor

Typ kamene: žula
Převažující barva: červená
Země původu: Indie
Hustota: 2622 kg/m3
Nasákavost: 0,2-0,3%
Pevnost v tahu za ohybu: 16,47 MPa
Pevnost v tlaku: 207,9 MPa

Nero Impala

Typ kamene: žula
Převažující barva: černá
Země původu: Jižní Afrika
Hustota: 2930 kg/m3
Nasákavost: 0,1%
Pevnost v tahu za ohybu: 22,4 MPa
Pevnost v tlaku: 244,8 MPa

Juparana

Typ kamene: žula
Převažující barva: šedá-krémová
Země původu: Indie
Nasákavost: 0,2-0,3%

Roso Porino

Typ kamene: žula
Převažující barva: červená
Země původu: Španělsko
Hustota: 2614 kg/m3
Nasákavost: 0,3%
Pevnost v tahu za ohybu: 11,6 MPa
Pevnost v tlaku: 112,6 MPa

Kristal

Typ kamene: žula
Převažující barva: šedá, bílá
Země původu: Čína

Palja

Typ kamene: žula
Barva: krémová

Cenová řada 4

Blue Pearl

Typ kamene: žula
Převažující barva: černá
Země původu: Norsko
Hustota: 2730 kg/m3
Nasákavost: 0,12%
Pevnost v tahu za ohybu: 12,5-24,5 MPa
Pevnost v tlaku: 130-200 MPa

Emerald Pearl

Typ kamene: žula
Převažující barva: černá
Země původu: Norsko
Hustota: 2710 kg/m3
Nasákavost: 0,34%
Pevnost v tahu za ohybu: 10-17 MPa
Pevnost v tlaku: 110-190 MPa

Nero Zimbabwe

Typ kamene: žula
Převažující barva: černá
Země původu: Norsko
Hustota: 2995 kg/m3
Nasákavost: 0,15%
Pevnost v tahu za ohybu: 29,3 MPa
Pevnost v tlaku: 257 MPa

Sivec

Typ kamene: mramor
Převažující barva: bílá
Země původu: Makedonie

Black Galaxy

Typ kamene: žula
Převažující barva: černá se žlutými (zlatými) body
Velmi luxusní vzhled